Nye covid 19 restriksjoner i hallen

På grunn av myndighetenes innstramminger innføres flg tiltak i hallen, ut over de som gjelder:

  • På grunn av 2 meters regel stenges garderobe og badstu. De som har skap kan hente utstyr
  • Tilreisende utenfor kommunen tillates ikke å bruke hallen

Tiltakene gjelder fra midnatt 24. mars og inntil videre.

Vi viser for øvrig til nasjonale og kommunale tiltak, se regjeringens hjemmeside og kommunens hjemmeside.