Dugnad?


Som du sikkert ser kan det være behov for renhold både i vestibyle, garderobe og i selve hallen.
Klubben har ikke råd til betalt renhold / vedlikehold, og vi baserer oss på innsats fra medlemmene.
Hittil har dette stort sett vært initiert fra styret pluss noen andre «kjernemedlemmer».

Dersom DU har tid til overs ser vi gjerne at du tar kontakt med en i styret for å få påvist arbeidsoppgaver.
Dette kan f eks være å støvsuge banene, hvor du trenger instruksjoner før du setter i gang.

Ta kontakt dersom du har ledig tid og vil bidra til at klubben og hallen fremstår enda hyggeligere!