Månedsarkiv: april 2022

1 innlegg

Årsmøte for 2021 (NB utsatt en uke++)

Årsmøte i tennisklubben avholdes lørdag 21. mai kl 15 i tennishallen.

Saker til behandling:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste og dagsorden
  3. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle styrets beretning
  5. Behandle klubbens regnskap
  6. Fastsette klubbens kontingent
  7. Valg
  8. Oppnevne valgkomite