Spill tennis i Narvik!
Spill tennis i Narvik!

Spill tennis uten å være medlem!

Vi innfører nå mulighet for å spille uten å være medlem. Du betaler en litt høyere pris for å leie en bane enn ordinære medlemmer, men for øvrig fungerer dette som for medlemmer.

Kontakt Frode Næsje, frode.nasje@uit.no / 90523389 for å registrere deg slik at du kan begynne å spille.